top of page

TÈM AK KONDISYON APERÇU

Sit entènèt sa a opere pa Flourishing Heart Ministries. Nan tout sit la, tèm "nou", "nou" ak "nou" fè referans a Flourishing Heart Ministries. Flourishing Heart ofri sit entènèt sa a, ki gen ladan tout enfòmasyon, zouti ak sèvis ki disponib sou sit sa a pou ou menm, itilizatè a, kondisyone si w aksepte tout tèm, kondisyon, politik ak avi ki endike isit la.

Lè w vizite sit nou an ak/oswa achte yon bagay nan men nou, ou angaje w nan "Sèvis" nou an epi ou dakò pou w respekte tèm ak kondisyon sa yo ("Tèm ak Kondisyon", "Tèm"), ki gen ladan tèm ak kondisyon adisyonèl ak règleman sa yo. referans isit la ak/oswa disponib pa hyperlink. Tèm ak Kondisyon sa yo aplike a tout itilizatè sit la, ki gen ladan itilizatè san limitasyon ki se navigatè, machann, kliyan, machann, ak/oswa kontribitè nan kontni.

Tanpri li Tèm ak Kondisyon sa yo ak anpil atansyon anvan ou jwenn aksè oswa itilize sit entènèt nou an. Lè w gen aksè oswa lè w sèvi ak nenpòt pati nan sit la, ou dakò yo dwe mare nan Tèm ak Kondisyon sa yo. Si ou pa dakò ak tout tèm ak kondisyon akò sa a, Lè sa a, ou pa ka jwenn aksè nan sit entènèt la oswa itilize nenpòt sèvis. Si Tèm ak Kondisyon sa yo konsidere kòm yon òf, akseptasyon ekspreseman limite a sa yo Tèm ak Kondisyon.

Nenpòt nouvo karakteristik oswa zouti ki ajoute nan magazen aktyèl la dwe tou sijè a Tèm ak Kondisyon yo. Ou ka revize vèsyon ki pi aktyèl la nan Tèm ak Kondisyon yo nenpòt ki lè sou paj sa a. Nou rezève dwa pou mete ajou, chanje oswa ranplase nenpòt pati nan Tèm ak Kondisyon sa yo lè nou poste mizajou ak/oswa chanjman nan sit entènèt nou an. Se responsablite w pou tcheke paj sa a detanzantan pou w wè chanjman. Itilizasyon w kontinye oswa aksè nan sitwèb la apre afiche nenpòt chanjman ki reprezante akseptasyon chanjman sa yo.

KONDISYON STOCK SOU ENTÈNÈT

Lè ou dakò ak Tèm ak Kondisyon sa yo, ou reprezante ke ou gen omwen laj majorite nan eta oswa pwovens rezidans ou, oswa ke ou gen laj majorite nan eta oswa pwovens rezidans ou epi ou te ban nou konsantman ou pou pèmèt nenpòt nan depandan minè ou yo sèvi ak sit sa a.

Ou pa gen dwa sèvi ak pwodwi nou yo pou okenn rezon ilegal oswa san otorizasyon, ni ou ka, lè w sèvi ak Sèvis la, vyole nenpòt lwa nan jiridiksyon ou (ki gen ladan men pa limite a lwa copyright).

Ou pa dwe transmèt okenn vè oswa viris oswa nenpòt kòd ki gen yon nati destriktif.

Yon vyolasyon oswa vyolasyon nenpòt nan Kondisyon yo pral lakòz yon revokasyon imedya nan Sèvis ou yo.

KONDISYON JENERAL

Nou rezève dwa pou refize sèvis bay nenpòt moun pou nenpòt rezon a nenpòt ki lè.

Ou konprann ke kontni ou (ki pa enkli enfòmasyon kat kredi), ka transfere san chifre epi enplike (a) transmisyon sou plizyè rezo; epi (b) chanjman pou konfòme ak adapte yo ak kondisyon teknik pou konekte rezo oswa aparèy yo. Enfòmasyon sou kat kredi toujou kode pandan transfè sou rezo yo.

Ou dakò pou pa repwodui, kopi, kopye, vann, revann oswa eksplwate nenpòt pati nan Sèvis la, itilizasyon Sèvis la, oswa aksè nan Sèvis la oswa nenpòt kontak sou sit entènèt la atravè ki sèvis la bay, san pèmisyon eksprime alekri pa nou. .

Yo enkli tit yo itilize nan akò sa a pou konvenyans sèlman epi yo pa pral limite oswa otreman afekte Kondisyon sa yo.

PREZISYON, KONPLETITE AK ORANTITE ENFÒMASYON

Nou pa responsab si enfòmasyon ki disponib sou sit sa a pa egzat, konplè oswa aktyèl. Yo bay materyèl ki sou sit sa a pou enfòmasyon jeneral sèlman epi yo pa ta dwe konte sou oswa itilize kòm baz sèlman pou pran desizyon san yo pa konsilte sous enfòmasyon prensipal, ki pi egzak, ki pi konplè oswa ki pi alè. Nenpòt depandans sou materyèl la sou sit sa a se sou pwòp risk ou.

Sit sa a ka genyen sèten enfòmasyon istorik. Enfòmasyon istorik, nesesèman, pa aktyèl epi yo bay pou referans ou sèlman. Nou rezève dwa pou modifye sa ki nan sit sa a nenpòt ki lè, men nou pa gen okenn obligasyon pou mete ajou nenpòt enfòmasyon sou sit nou an. Ou dakò ke se responsablite w pou kontwole chanjman nan sit nou an.

MODIFIKASYON POU SÈVIS LA AK PRI

Pri pou pwodwi nou yo ka chanje san avètisman.

Nou rezève dwa a nenpòt ki lè pou modifye oswa sispann Sèvis la (oswa nenpòt pati oswa kontni ladan l) san avètisman nenpòt ki lè.

Nou pa dwe responsab devan ou oswa anvè okenn twazyèm pati pou nenpòt modifikasyon, chanjman pri, sispansyon oswa sispann nan Sèvis la.

PWODWI OSWA SÈVIS

Sèten pwodwi oswa sèvis yo ka disponib sèlman sou entènèt atravè sit entènèt la. Pwodwi oswa sèvis sa yo ka gen kantite limite epi yo ka retounen oswa echanje sèlman dapre Règleman Retounen nou an.

Nou te fè tout efò posiblite pou montre koulè ak imaj pwodwi nou yo ki parèt nan magazen an avèk presizyon ke posib. Nou pa ka garanti ke ekspozisyon monitè òdinatè w lan nan nenpòt koulè yo pral egzat.

Nou rezève dwa, men nou pa oblije, limite lavant pwodwi nou yo oswa Sèvis nan nenpòt moun, rejyon jewografik oswa jiridiksyon. Nou ka egzèse dwa sa a sou yon baz ka pa ka. Nou rezève dwa pou limite kantite nenpòt pwodwi oswa sèvis ke nou ofri. Tout deskripsyon pwodwi oswa pri pwodwi yo sijè a chanje nenpòt ki lè san avètisman, nan sèl diskresyon nou. Nou rezève dwa pou sispann nenpòt pwodwi nenpòt ki lè. Nenpòt òf pou nenpòt pwodwi oswa sèvis ki fèt sou sit sa a anile kote entèdi.

Nou pa garanti ke kalite nenpòt pwodwi, sèvis, enfòmasyon, oswa lòt materyèl achte oswa jwenn pa ou pral satisfè atant ou, oswa ke nenpòt erè nan Sèvis la pral korije.

PREZISYON FAKDatura AK ENFÒMASYON SOU KONT

Nou rezève dwa pou refize nenpòt lòd ou mete avèk nou. Nou ka, nan sèl diskresyon nou, limite oswa anile kantite achte pou chak moun, pou chak kay oswa pou chak lòd. Restriksyon sa yo ka gen ladan kòmand ki te mete pa oswa anba menm kont kliyan an, menm kat kredi a, ak/oswa lòd ki itilize menm adrès bòdwo ak/oswa anbake. Nan ka ke nou fè yon chanjman oswa anile yon lòd, nou ka eseye fè w konnen lè w kontakte imel ak/oswa adrès fakturasyon/nimewo telefòn yo bay nan moman an te fè lòd la. Nou rezève dwa pou limite oswa entèdi lòd ki, nan jijman sèl nou an, sanble yo dwe mete pa dilè, revandè oswa distribitè.

Ou dakò pou bay enfòmasyon sou acha ak kont aktyèl, konplè epi egzat pou tout acha ki fèt nan magazen nou an. Ou dakò pou mete ajou kont ou ak lòt enfòmasyon san pèdi tan, tankou adrès imel ou ak nimewo kat kredi ak dat ekspirasyon, pou nou ka konplete tranzaksyon ou yo epi kontakte ou jan sa nesesè.

Pou plis detay, tanpri revize Règleman Retounen nou an.

ZOUTI OPTIONNAL

Nou gendwa ba ou aksè a zouti twazyèm pati sou yo ke nou pa ni kontwole ni gen okenn kontwòl oswa opinyon.

Ou rekonèt epi dakò ke nou bay aksè a zouti sa yo "jan yo ye" ak "jan yo disponib" san okenn garanti, reprezantasyon oswa kondisyon nenpòt kalite epi san okenn andòsman. Nou p ap gen okenn responsablite tou ki soti nan oswa ki gen rapò ak itilizasyon ou nan zouti si ou vle twazyèm pati.

Nenpòt itilizasyon zouti si ou vle yo ofri atravè sit la se antyèman sou pwòp risk ou ak diskresyon epi ou ta dwe asire ke ou abitye ak apwouve kondisyon ki sou ki zouti yo bay pa founisè ki enpòtan twazyèm pati a (yo).

Nou kapab tou, nan lavni, ofri nouvo sèvis ak/oswa karakteristik atravè sit entènèt la (ki gen ladan, lage nouvo zouti ak resous). Nouvo karakteristik ak/oswa sèvis sa yo dwe sijè a Tèm ak Kondisyon sa yo tou.

LYEN TWAZI PATI

Sèten kontni, pwodwi ak sèvis ki disponib atravè Sèvis nou an ka gen ladan materyèl ki soti nan twazyèm pati.

Lyen twazyèm pati sou sit sa a ka dirije ou sou sit entènèt twazyèm pati ki pa afilye ak nou. Nou pa responsab pou egzamine oswa evalye kontni an oswa presizyon epi nou pa garanti epi nou pa pral gen okenn responsablite oswa responsablite pou nenpòt ki materyèl twazyèm pati oswa sit entènèt, oswa pou nenpòt lòt materyèl, pwodwi, oswa sèvis twazyèm pati.

Nou pa responsab pou okenn domaj oswa domaj ki gen rapò ak achte oswa itilizasyon machandiz, sèvis, resous, kontni, oswa nenpòt lòt tranzaksyon ki fèt an koneksyon avèk nenpòt sit entènèt twazyèm pati. Tanpri revize ak anpil atansyon règleman ak pratik twazyèm pati a epi asire w ke ou konprann yo anvan ou angaje nan nenpòt tranzaksyon. Plent, reklamasyon, enkyetid, oswa kesyon konsènan pwodwi twazyèm pati yo ta dwe dirije bay twazyèm pati a.

KÒMANTÈ ITIlizatè yo, FEEDBACK AK LÒT SOUMISYON

Si, nan demann nou an, ou voye sèten soumèt espesifik (pa egzanp antre nan konkou) oswa san yon demann nan men nou ou voye lide kreyatif, sijesyon, pwopozisyon, plan, oswa lòt materyèl, kit sou entènèt, pa imel, pa lapòs, oswa otreman. (ansanm, 'kòmantè'), ou dakò ke nou ka, nenpòt ki lè, san restriksyon, edite, kopye, pibliye, distribye, tradui ak otreman itilize nan nenpòt mwayen nenpòt kòmantè ke ou voye ba nou. Nou pa gen okenn obligasyon (1) pou nou kenbe okenn kòmantè an konfidans; (2) pou peye konpansasyon pou nenpòt kòmantè; oswa (3) pou reponn nenpòt kòmantè.

Nou ka, men nou pa gen okenn obligasyon, kontwole, modifye oswa retire kontni ke nou detèmine nan sèl diskresyon nou yo se ilegal, ofansif, menasan, difamasyon, pònografik, obsèn oswa otreman objeksyon oswa vyole pwopriyete entelektyèl nenpòt pati oswa Tèm ak Kondisyon sa yo. .

Ou dakò ke kòmantè ou yo pa pral vyole okenn dwa nenpòt twazyèm pati, ki gen ladan copyright, trademark, vi prive, pèsonalite oswa lòt dwa pèsonèl oswa pwopriyetè. Ou dakò anplis ke kòmantè ou yo p ap genyen materyèl ki difamasyon oswa ilegal, abizif oswa obsèn, oswa genyen okenn viris òdinatè oswa lòt malveyan ki ta ka nan nenpòt fason afekte operasyon Sèvis la oswa nenpòt sit entènèt ki gen rapò. Ou pa gen dwa sèvi ak yon fo adrès imel, pran pòz yon lòt moun pase tèt ou, oswa otreman twonpe nou oswa twazyèm pati sou orijin nenpòt kòmantè. Ou se sèl responsab pou nenpòt kòmantè ou fè ak presizyon yo. Nou pa pran okenn responsablite epi nou pa pran okenn responsablite pou nenpòt kòmantè afiche pa oumenm oswa nenpòt twazyèm pati.

ENFOMASYON PÈSONÈL

Soumèt enfòmasyon pèsonèl ou atravè magazen an gouvène pa Règleman sou enfòmasyon prive nou an. Pou wè Règleman sou enfòmasyon prive nou an.

ERÈ, ERAKEKSYON AK OMISYON

Okazyonèlman, ka gen enfòmasyon sou sit nou an oswa nan Sèvis la ki gen erè tipografik, inexactitudes oswa omisyon ki ka gen rapò ak deskripsyon pwodwi, pri, pwomosyon, òf, frè anbake pwodwi, tan transpò ak disponiblite. Nou rezève dwa pou korije nenpòt erè, inexactitudes oswa omisyon, epi chanje oswa mete ajou enfòmasyon oswa anile lòd si nenpòt enfòmasyon ki nan Sèvis la oswa sou nenpòt sit entènèt ki gen rapò pa kòrèk nenpòt ki lè san avètisman davans (tankou apre ou fin soumèt lòd ou a) .

Nou pa pran okenn obligasyon pou mete ajou, amande oswa klarifye enfòmasyon ki nan Sèvis la oswa sou nenpòt sit entènèt ki gen rapò, ki gen ladan san limitasyon, enfòmasyon sou pri, eksepte jan lalwa egzije sa. Pa gen okenn aktyalizasyon espesifik oswa dat rafrechi aplike nan Sèvis la oswa sou nenpòt sit entènèt ki gen rapò, yo ta dwe pran pou endike ke tout enfòmasyon ki nan Sèvis la oswa sou nenpòt sit entènèt ki gen rapò yo te modifye oswa mete ajou.

Itilizasyon ki entèdi

Anplis de lòt entèdiksyon jan yo tabli nan Tèm ak Kondisyon yo, ou entèdi pou itilize sit la oswa kontni li yo: (a) pou nenpòt ki rezon ilegal; (b) pou mande lòt moun fè oswa patisipe nan nenpòt zak ilegal; (c) vyole nenpòt règleman entènasyonal, federal, pwovens oswa eta, règ, lwa, oswa òdonans lokal yo; (d) vyole oswa vyole dwa pwopriyete entelektyèl nou yo oswa dwa pwopriyete entelektyèl lòt moun; (e) anmède, abize, joure, blese, difame, kalomnye, denigre, entimide, oswa fè diskriminasyon ki baze sou sèks, oryantasyon seksyèl, relijyon, etnisite, ras, laj, orijin nasyonal, oswa andikap; (f) soumèt enfòmasyon ki fo oswa ki twonpe; (g) pou telechaje oswa transmèt viris oswa nenpòt lòt kalite move kòd ki pral oswa ki ka itilize nan nenpòt fason ki pral afekte fonksyonalite a oswa operasyon nan Sèvis la oswa nan nenpòt sit entènèt ki gen rapò, lòt sit entènèt, oswa entènèt la; (h) kolekte oswa swiv enfòmasyon pèsonèl lòt moun; (i) spam, phish, pharm, pretèks, Spider, rale, oswa grate; (j) pou nenpòt rezon obsèn oswa imoral; oswa (k) entèfere ak oswa kontourne karakteristik sekirite yo nan Sèvis la oswa nenpòt sit entènèt ki gen rapò, lòt sit entènèt, oswa entènèt la. Nou rezève dwa pou sispann sèvi ak Sèvis la oswa nenpòt sit entènèt ki gen rapò pou vyole nenpòt nan itilizasyon entèdi yo.

Limit responsabilite nou sou GARANTI; LIMITE RESPONSABILITE

Nou pa garanti, reprezante oswa garanti ke itilizasyon ou nan sèvis nou an pral san enteripsyon, alè, an sekirite oswa san erè.

Nou pa garanti ke rezilta yo ka jwenn nan itilizasyon sèvis la pral egzat oswa serye.

Ou dakò ke de tan zan tan nou ka retire sèvis la pou peryòd tan endefini oswa anile sèvis la nenpòt ki lè, san avètisman ba ou.

Ou ekspreseman dakò ke itilizasyon ou oswa enkapasite pou itilize sèvis la se sou risk ou sèlman. Yo bay sèvis la ak tout pwodwi ak sèvis yo ba ou atravè sèvis la (eksepte jan nou di ekspreseman) yo bay 'jan yo ye' ak 'jan sa disponib' pou ou itilize, san okenn reprezantasyon, garanti oswa kondisyon nenpòt kalite, swa eksprime oswa implicite, ki gen ladan tout garanti implicite oswa kondisyon komèsan, bon jan kalite komèsan, kondisyon fizik pou yon objektif patikilye, dirab, tit, ak ki pa vyolasyon.

Nan okenn ka Flourishing Heart Ministries, direktè nou yo, ofisye, anplwaye, afilye, ajan, kontraktè, entèn, founisè, founisè sèvis oswa lisansye pa dwe responsab pou nenpòt blesi, pèt, reklamasyon, oswa nenpòt ki dirèk, endirèk, aksidantèl, pinitif, espesyal. , oswa domaj konsekan nenpòt kalite, ki gen ladan, san limitasyon pèdi pwofi, pèdi revni, pèdi ekonomi, pèt done, depans ranplasman, oswa nenpòt domaj ki sanble, kit yo baze sou kontra, tort (ki gen ladan neglijans), responsablite strik oswa otreman, ki rive. soti nan itilizasyon ou nan nenpòt nan sèvis la oswa nenpòt pwodwi pwokire lè l sèvi avèk sèvis la, oswa pou nenpòt lòt reklamasyon ki gen rapò nan nenpòt fason ak itilizasyon ou nan sèvis la oswa nenpòt pwodwi, ki gen ladan, men pa limite a, nenpòt erè oswa omisyon nan nenpòt kontni, oswa nenpòt pèt oswa domaj nenpòt kalite ki fèt kòm konsekans itilizasyon sèvis la oswa nenpòt kontni (oswa pwodwi) afiche, transmèt, oswa otreman ki disponib atravè sèvis la, menm si avize sou posibilite yo. Paske kèk eta oswa jiridiksyon pa pèmèt esklizyon oswa limitasyon responsablite pou domaj konsekan oswa aksidantèl, nan eta sa yo oswa jiridiksyon, responsablite nou an ap limite nan limit maksimòm lalwa pèmèt.

ENDEMNIFIKASYON

Ou dakò pou dedomaje, defann epi kenbe Flourishing Heart Ministries inofansif ak paran nou yo, filiales, afilye, patnè, ofisye, direktè, ajan, kontraktè, lisansye, founisè sèvis, soutretan, founisè, entèn ak anplwaye yo, san danje nan nenpòt reklamasyon oswa demann, enkli frè avoka rezonab, nenpòt twazyèm pati fè akòz oswa ki soti nan vyolasyon ou nan Tèm ak Kondisyon sa yo oswa dokiman yo enkòpore pa referans, oswa vyolasyon ou nan nenpòt lwa oswa dwa yon twazyèm pati.

 

SEPABILITE

Nan ka ke nenpòt dispozisyon ki nan Tèm ak Kondisyon sa yo detèmine ki ilegal, anile oswa ki pa ka aplike, dispozisyon sa a pral kanmenm aplike nan tout limit ki pèmèt lalwa aplikab, epi yo dwe konsidere pòsyon ki pa ka egzekite a dwe separe de Kondisyon sa yo ak Kondisyon, detèminasyon sa a pa dwe afekte validite ak egzekibilite nenpòt lòt dispozisyon ki rete yo.

TERMINATION

Obligasyon yo ak responsablite pati yo te fèt anvan dat revokasyon an ap siviv revokasyon akò sa a pou tout rezon.

Tèm ak Kondisyon sa yo efikas sof si e jiskaske swa oumenm oswa nou sispann. Ou ka mete fen nan Tèm ak Kondisyon sa yo nenpòt ki lè lè w fè nou konnen ou pa vle sèvi ak Sèvis nou yo ankò, oswa lè w sispann sèvi ak sit nou an.

Si daprè jijman nou an ou echwe, oswa nou sispèk ke ou te echwe, pou respekte nenpòt tèm oswa dispozisyon nan Tèm ak Kondisyon sa yo, nou menm tou nou ka mete fen nan akò sa a nenpòt ki lè san avètisman epi w ap rete responsab pou tout kantite lajan yo dwe e ki enkli dat revokasyon an; ak/oswa kòmsadwa ka refize w aksè a Sèvis nou yo (oswa nenpòt pati ladan l).

TOUT AKÒ

Echèk nou fè egzèsis oswa aplike nenpòt dwa oswa dispozisyon nan Tèm ak Kondisyon sa yo pa dwe konstitye yon dispans dwa oswa dispozisyon sa yo.

Tèm ak Kondisyon sa yo ak nenpòt règleman oswa règ fonksyònman afiche pa nou sou sit sa a oswa nan respè Sèvis la konstitye akò a tout antye ak konpreyansyon ant ou menm ak nou epi gouvène itilizasyon ou nan Sèvis la, ranplase nenpòt akò anvan oswa kontanporen, kominikasyon ak pwopozisyon. , kit se oral oswa alekri, ant oumenm ak nou (ki gen ladan, men pa limite a, nenpòt vèsyon anvan Tèm ak Kondisyon yo).

Nenpòt anbigwite nan entèpretasyon Tèm ak Kondisyon sa yo pa dwe entèprete kont pati redaksyon an.

LWA GOUVERNAN

Tèm ak Kondisyon sa yo ak nenpòt akò separe kote nou ba ou Sèvis yo pral gouvène ak entèprete an akò ak lwa yo nan Ostrali.

CHANJMAN NAN TÈM AK KONDISYON

Ou ka revize vèsyon ki pi aktyèl la nan Tèm ak Kondisyon yo nenpòt ki lè nan paj sa a.

Nou rezève dwa, nan sèl diskresyon nou, pou mete ajou, chanje oswa ranplase nenpòt pati nan Tèm ak Kondisyon sa yo pa afiche mizajou ak chanjman nan sit entènèt nou an. Se responsablite w pou tcheke sitwèb nou an detanzantan pou chanjman. Kontinye itilizasyon oswa aksè nan sit entènèt nou an oswa Sèvis la apre afiche nenpòt chanjman nan Tèm ak Kondisyon sa yo reprezante akseptasyon chanjman sa yo.

ENFÒMASYON KONTAK

Kesyon sou Tèm ak Kondisyon yo ta dwe voye ba nou nan tess@flourishingheartministries.com.

bottom of page