top of page

ÈSKE OU TE KONNEN KI JISKA 95% NAN JOUN OU SE KONPÒTMAN? SI NOU KA CHANJE ABITUD NOU, NOU KA CHANJE LAVI NOU EFIKASMAN! KONSTWI ABITUD POU SEN PRAL, YON LÒT, KONSTWI YON ESTIL LAVI SEN. ABITUD LIBERE ESPAS NAN SÈVO OU POU RAFANSE AK BAGAY PI KONPLÈS AK PRAN PI GWO DESIZYON.

pexels-rachel-claire-4819713.jpg

SANTE

Abitid
TESS (2)_edited.png

TESS BUTLER

Pa egzanp, mwen te pran abitid pou m prepare manje m pou m travay nan jou kap vini an epi deside kisa m ap mete nwit la anvan. Konsa, lè mwen leve nan maten, mwen ka pase tan mwen fè kafe mwen, manje yon bon brekky, mache desann nan plaj la ak pase tan ak Jezi.

Mwen konnen ki sa sa ye tankou si w alam, reveye an reta, pa gen bagay pare oswa prepare epi kouri ale nan travay san manje maten. Mete konfyans mwen, li pa vo li!

Viv an sante pa bezwen difisil. Kò ou te fè pou li! Sa ou mete nan kò ou ak jan ou sèvi ak kò ou enpòtan anpil. Li ka afekte tout bagay soti nan atitid ou nan sante mantal ak emosyonèl ou, nan zantray ou, sistèm iminitè ak nivo enèji ou. Bati abitid ki an sante nan lavi ou youn nan yon moman pral kreye chanjman alontèm ak dirab nan lavi ou.

Genyen kèk kle pou konstwi abitid. Kòmanse piti, jwenn yon siy oswa deklanche pou fè w sonje abitid sa a, epi pa bliye selebre viktwa ou!

Se konsa, ou vle bati kèk abitid ki an sante nan lavi ou men ou pa konnen ki kote yo kòmanse? Men kèk ide:


 

  • Poukisa ou pa kòmanse fè kabann ou nan maten an? Se fou ki jan yon bagay senp ki pa pran anpil tan ka klè tèt ou epi fè ou santi ou te reyalize yon bagay pou jounen an!

  • Fè li yon abitid pou jwenn kèk solèy chak jou - kite kèk vitamin D nan ti kè ou.

  • Louvri fenèt yo! Kite lè fre a antre.

  • Bwè dlo sitwon - ranfòse sistèm iminitè ou.

  • Fè yon bon woutin maten ak lannwit.

  • Fè egzèsis chak jou.

  • Naje nan oseyan an.

  • Ale fè yon ti mache.

  • Bwè anpil dlo.

Pa eseye fè yo tout nan yon fwa... ou pral sèlman dire kèk jou! Men, li pa difisil pou chanje fòm ou yon ti abitid nan yon moman.

Txo

bottom of page