top of page

Objektif evènman sa a se envite moun bay founiti lekòl pou sipòte jèn elèv lekòl ki bezwen resous k ap ede yo reyisi nan edikasyon yo, ke nou pral tounen yon pake epi bay timoun ki pa gen aksè a sa yo. resous yo.

Pou chak moun ki bay founiti pou lekòl la, w ap kapab ajoute yon lèt ekri alamen ak founiti ou te bay yo, konsa timoun k ap resevwa don ou a pral konnen kiyès founiti yo soti. Chak moun ki bay pwovizyon tou pral antre nan yon raf pou genyen yon pri!
 

Kilè evènman an pral fèt?

Evènman an ap fèt nan mwa janvye 2022 (dat yo dwe konfime).

Ki materyèl lekòl nou kapab bay?
 

  • Plim, kreyon, blòk memo, gonm, tèks, règ, lakòl, tep kolan, kreyon koulè, bwat kreyon, file kreyon, kalkilatris.

  • Sak lekòl, bwat manje midi, boutèy bwason, resipyan manje, soulye lekòl, krèm pwotèj kont solèy, chapo.

  • Lakre, makè whiteboard, po lakòl, whiteboards, sak chèz, tabliye penti, dosye liv, maketing, kontak pwòp (pou kouvri liv), blu-tack, ansanm konpa, agrafeur, nòt kolan.
     

Ki kote yo pral bay tout founiti lekòl yo?
 

POU KONFIME.
 

Rete branche pou plis detay k ap vini byento!

School Supply

©Flourishing Heart Ministries 2021. Tout dwa rezève.

FlourishingHeartBrand_Final-05 copy_edited.png
bottom of page